Regionalt mobilitetskontor

Ett hållbart trafiksystem i Sydost

Syfte

Samverkan kring persontransporter för att nå klimatmål

Projektperiod

januari 2005 till juni 2012

Genom mobilitetskontoren samverkar vi kring frågor som rör transporter. Syftet är att skapa ett hållbart trafiksystem i regionen. 

För närvarande (våren 2015) pågår en utredning om att starta mobilitetskontor i regionen på nytt.

Mobilitetskontoren 2005–2012 

Energikontor Sydost driver sedan 2005 mobilitetskontor i Kalmar och Kronobergs län och från 2008 finns det även ett mobilitetskontor i Blekinge län.

Mobilitetskontoren är ett samverkansprojekt mellan Energikontor Sydost, Trafikverket Region Sydöst, kommunerna, Regionförbunden och länstrafikbolagen i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och för projektperioden som sträcker sig till 2012 med finansiering från Naturvårdsverket, Trafikverket och EU.  En del av aktiviteterna riktar sig även till privata företag och ideella organisationer. 

Mobilitetskontoren har framför allt arbetat med följande projekt:

 • Avsiktsförklaringar
 • Europeiska trafikantveckan
 • Sektor persontransporter
 • Smarta hemtjänstresor (Bättre kommunala tjänsteresor)
 • Smarta landstingsresor
 • SUSTRAMM
 • SydostTrampar
 • Tillhåll 2
 • Upphandlingsnätverk i Blekinge
 • ELMOS
 • SUM


Energikontor Sydost utvärderar sina mobilitetsprojekt med hjälp av Trafikverkets utvärderingsmetod, SUMO. Läs mer om SUMO.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​