Regional utvecklingsledare Syd

Koordinerar de kommunala energi- och klimatrådgivarna

Syfte

Som regional utvecklingsledare samordnar vi de kommunala energi- och klimatrådgivare som verkar i kommuner i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Det är ett uppdrag som ges av regeringen och finansieras av Energimyndigheten.

Mål

Projektet ska bidra till de svenska miljömålen, främst

  • Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp
  • Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005
  • Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar

Projektperiod

januari 2023 till december 2023

Projektets hemsida

https://energikontorsyd.se/energi-och-klimatradgivare

Som regional utvecklingsledare samordnar Energikontor Syd de kommunala energi- och klimatrådgivare som verkar i kommunerna i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Det är ett uppdrag som ges av regeringen och finansieras av Energimyndigheten. Den regionala utvecklingsledaren genomför bland annat utbildningar, studiebesök, driver nätverket för kompetensutbyte och samordning av gemensamma projekt och informationsinsatser.

 

En viktig och grundläggande förutsättning för en välfungerande energi- och klimatrådgivning utgörs av god kommunikation mellan Energimyndigheten, regionala energikontor och kommuner. Det sker genom olika former av utvecklingsarbeten och projekt på regional och nationell nivå samt deltagande i regionala och lokala nätverk och forum, dialogmöten med kommunerna, men även nationella dialogmöten med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter.
 

Nätverksträffar

I uppdraget som regional utvecklingsledare ingår bland annat att genomföra ett antal nätverksträffar årligen. För närvarande har vi kontinuerliga webb-nätverksträffa var 14:de dag. 

Kontaktperson

Roger Gunnarsson,
Projektledare/Regional Utvecklingsledare


Tel. 070-620 83 05 ,

roger.gunnarsson@energikontorsyd.se

Matilda Gradin,
Projektledare/Regional utvecklingsledare


Tel. 070-306 32 85,
matilda.gradin@energikontorsyd.se

Anna Torshög,
Projektledare/Regional utvecklingsledare


Tel. 0703-061462,
anna.torshog@energikontorsyd.se

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsyd.se

Bakgrund

Energikontoren är en viktig aktör för att minska klimatpåverkan och sprida kunskap om effektivare energianvändning i olika sektorer. Regionala energikontor har sedan flera år ett uppdrag som regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen enligt förordningen STEM 2016:385 och utgör en viktig regional part i genomförandet av det energi- och klimatpolitiska uppdraget.