Nationell samordnare regional utvecklingsledning

Samordnar och stärker Sveriges regionala utvecklingsledare

Syfte

Att stärka och utveckla den regionala utvecklingsfunktionen på Sveriges olika energikontor för att bidra till ett jämnt stöd för energi- och klimatrådgivare i hela landet, samt främja energieffektivisering, förnybar energi och ett hållbart energisystem.

Projektperiod

maj 2022 till december 2023

Målet är att höja kvaliteten på de kommunala energi- och klimatrådgivarnas rådgivning. Syftet är att säkra ett jämnt stöd för energi- och klimatrådvningen oavsett region, effektivisera introduktion och arbetsmetoder, samt skapa en nationell gemenskap.

Kontaktperson

Anna Torshög,
Projektledare/Regional utvecklingsledare


Tel. 0703-061462,

anna.torshog@energikontorsyd.se

Bakgrund

Det finns 15 regional utvecklingsledare som ansvarar för energi- och klimatrådgivarna i respektive energikontorsområde. Detta projekt samordnar dessa, samt information mellan dem, Energimyndigheten och andra funktioner som stöttar rådgivningen.