15/06
2023

Träff för medlemmar i Servicenätverk Skåne - tema ventilation


Nätverksträff för medlemmar i Servicenätverk Skåne med tema ventilation

Vi träffas på ett av företagen i nätverket för att diskutera energifrågor på plats. Vi följer upp varje företags energiarbete och fördjupar oss i ventilationens ädla konst för att hitta energieffektiva och högkvalitativa ventilationslösningar. 

Nätverksträffen riktar sig till små- och medelstora företag och är kostnadsfri för företag som ingår i Omställningslyftet.

Datum: 14 juni 2023
Plats: Ystad, företagsbesök och Örums Nygård

För mer information, kontakta Ulf Jobacker
ulf.jobacker@energikontorsyd.se, 0703-060752


Mer om Omställningslyftet
Omställningslyftet riktar sig till små- och medelstora företag med ambitionen att fler ska få kunskap om hur deras verksamheter kan bidra till klimatmålen, hitta nya affärsmöjligheter och få stöd för att genomföra konkreta åtgärder.

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet.

Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF.