20/04
2023

Samhällsplanering som verktyg för ökad folkhälsa


Energikontor Syd och Blekinge Tekniska Högskola arrangerar ett seminarium om hur kommuner kan arbeta för att i högre grad använda hälsa som utgångspunkt i samhällsplaneringen, till exempel genom att planera miljöer som lockar till gång och cykling.

Tid: 20 april, kl 13.30 - 15.30, vegetarisk lunch på Gourmet grön från kl 12.30

Plats: Biblioteksgatan 4, Karlshamn

På programmet
13.30 Välkommen och introduktion - Kerstin Eriksson och Anna Månsson, projektledare Energikontor Syd

13.50 Miljöer som lockar till gång och cykling – via länk Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan, som forskar om fysisk aktivitet med koppling till folkhälsa och hur folkhälsa bättre behöver länkas samman med hållbar utveckling.

14.20 Hur jobbar kommunerna idag?
Samtal i grupper om hur cykel och folkhälsofrågor är en del i samhällsplaneringen och hur barn och unga involveras i framtida planer.

14.50 Rörelsefaktor – ett verktyg för att fånga frågorna i praktiken – via länk Jonnie Nordensky, projektledare - anläggning och idrottsmiljöer på Riksidrottsförbundet.

15.10 Kan insamlad data användas i samhällsplanering för ökad folkhälsa? - Siamak Khatibi och Shahryar Eivazzadeh, Blekinge Tekniska Högskola

15.30 Sammanfattning och avslut

Sista anmälningsdatum har passerat. 
 

För frågor kontakta:
Anna Månsson, 073-5088529 anna.mansson@energikontorsyd.se
Kerstin Eriksson, 070-6208307 kerstin.eriksson@energikontorsyd.se 

 

Seminariet arrangeras av Energikontor Syd och Blekinge Tekniska Högskola som en del i Kombinerad Mobilitet i Blekinge, en satsning finansierad av Region Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden.