26/01
2024

Medborgardeltagande i energigemenskaper


Detta evenemang organiseras av APESA och kommer fokusera på medborgardeltagande i energikooperativ. Vilket innebär en organisation där medborgare gemensamt äger och deltar i förnybara energi- eller energieffektivitetsprojekt.

Eventet genomförs inom ramarna för SIreNERGY-projektet och syftar till att underlätta kunskapsutbyte och kompetensutveckling mellan partners och intressenter inom projektet. 

Evenemanget samlar en panel av experter, såsom:

  • Thomas Bauwens, biträdande professor vid Rotterdam School of Management, Erasmus University, specialiserad på energisamhällen.
  • Louis de Fontenelle, biträdande professor vid Université de Pau et des Pays de l'Adour, specialiserad på offentlig politik, energi och hållbara övergångspolitik.
  • Antonia Proka, expert på energiomställning och projektledare på RESCOOP, den europeiska federationen för medborgarenergikooperativ.

Evenemanget inkluderar även presentationen av två Europeiska unionens projekt och ger en översikt över EU-programen: REC4EU (Renewable Energy Communities for EU Regions), dedikerat till utvecklingen och främjandet av förnybara energisamhällen inom europeiska regioner, och LEEWAY (LEading coopEration toWArds energy communities policies tackling energy povertY), fokuserat på energisamhällen och deras policys, med särskild tonvikt på att adressera energifattigdom.

 


 

När: 26 januari, 09:30 - 12:30 CET
Var: Online | Paris
Anmälan: Via denna länk

 


 

Klicka här för att läsa mer om Energikontor Syds insatser inom SIreNERGY-projektet.

Har du frågor om eventet? Kontatka Pierre Ståhl.