25/04
2023

Laddinfrastrukturutveckling - så tar man helhetsgrepp


Välkommen på webbinarium och nätverksträff!

Träffen är en fortsättning på det arbete som energikontoret, Länsstyrelsen Skåne och Miljöfordon Sverige bedrev via Elbilslandet Syd (2018-2020) och sedan under förstudien kring elbilsladdning (2022).

Vi vill med detta möte både informera om status på fortsatt arbete, gå igenom genomförda insatser i Skåne - Christine Zackrisson presenterar bland annat resultaten från satsningen Laddinfrastruktur i Familjen Helsingborg (ta del av rapporten), samt ge möjlighet till nätvärkande och inspiration kring utveckling av laddinfrastruktur. 

När: 25 april, kl 10.15 - 12.00
Var: Online
För: Kommuner i Skåne och Blekinge


Vill du vara med på träffen/veta mer om detta - kontakta sabine.tauber@energikontorsyd.se


Varmt välkommen hälsar Energikontor Syd, Länsstyrelsen Skåne och Miljöfordon Sverige!