14/06
2023

Frukostwebbinar: Effekt- och energiläget i syd


Hur ser förutsättningarna ut inför höst och vinter 2023–24, vad ska företag och kommuner ha i åtanke och ta tag i?
 

Energikontor Syd bjuder in till ett webbinarium för att ge företagare, kommuner, nätägare och andra intressenter en inblick i de utmaningar som södra Sverige står inför inom effekt- och energiläget framöver.

Målgrupp: Nätverksträffen riktar sig till företagare, kommuner och nätägare som är intresserade av effekt- och energiläget i sydsverige. 

Anmäl dig till webbinariet här.
 

Program
8.00 Välkommen och introduktion
Roger Gunnarsson & Ulf Jobacker, projektledare Energikontor Syd ger en utblick i företags och kommuners arbete med effektfrågan

8.30-9.00 Effekt- och energiläget i syd
Peter Hjalmar, Regionchef Syd, E.on

9.00-9.15 Frågestund, sammanfattning och avslut
 

Webbinariet arrangeras av Energikontor Syd som en del av arbetet i effekt-effektivisering i små- och medelstora företag (EESMF), en förstudie med stöd från Tillväxtverket och Region Blekinge.

 

För mer information, kontakta Ulf Jobacker
ulf.jobacker@energikontorsyd.se, 0703-060752