22/11
2023

Energiting Syd 2023


Energiting Syd 2023

Tema: Elektrifiering och kommunal energiplanering

Onsdagen den 22 november 2023 på Kulturhuset i Hässleholm 

Läs mer och anmäl dig redan i dag

Tillsammans skapar vi ett robust elsystem i södra Sverige  

 

Omställning till ett fossilfritt energisystem skapar utmaningar som vi behöver lösa gemensamt. Vi har redan har ett stort underskott av elproduktion i södra Sverige och användningen av el kommer att öka kraftigt. 

Dagen inleds med att Skånes effektkommission berättar om sin Färdplan för att öka Skånes självförsörjningsgrad till 2030. Handlingsplanen och ett prognosverktyg är pusselbitar för att nå målet. Övriga regioner i syd kommer att berätta hur de arbetar med effekt- och elförsörjning. 

Programmet kommer erbjuda stort utrymme för interaktion och möten. Tillsammans skapar vi vägen framåt. 

Efter en gemensam lunch fokuserar vi på regional och kommunal energiplanering. Goda exempel på planer och åtgärder presenteras. Vilka verktyg finns det för att få i gång ett aktivt samarbete mellan offentlig verksamhet och näringsliv för att gå från plan till verklighet? 

Mer information om talare och program kommer inom kort.