Matavfallsnätverk mellan Skåne och Västra Götaland

Biogas Syd har sedan flera år tillbaka ett nätverksutbyte med Göteborgsregionens kommunalförbund för erfarenhetsutbyte och utveckling av kommunikation kring matavfallsinsamling. Nätverket har bestått av informatörer, kommunikatörer, strateger etc från kommuner och avfallsbolag.

Förutom nätverksträffar har även ett gemensamt kommunikations-koncept framtagits och realiserats i form av kampanjmaterial – Gör det inte svårare än vad det är (här kommer du till kampanjhemsidan: Gör det inte svårare än vad det är! Att samla in matavfall är enkelt. (gordetintesvarare.se).

Deltagarna i nätverken samordnar i viss utsträckning genomförandet av kampanjinsatser.

Biogas Syd har tidigare genomfört ett antal projekt inom området. Mer information om det hittar du här.

Har du intresse av att delta? Kontakta Biogas Syd.

 

Senast uppdaterad: