Nätverket Skandinavisk Biogasplattform

Sverige, Danmark och Norge fortsätter samarbetet efter INTERREG projektet Biogas2020 i en Skandinavisk Biogasplattform

Efter Biogas2020 fortsätter vi ta tillvara de kunskaper som finns inom nätverket. Genom samarbete kombineras de olika ländernas styrkor för att uppnå ett lyft för biogasen.

I nätverket, eller i nära anslutning till nätverket, finns aktörer från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och utveckling.

Den skandinaviska biogasplattformen är ett nätverk utan fast organisation. Parterna ska eftersträva att kontinuerligt hålla varandra informerade och inhämta varandras synpunkter avseende insatser och arbete i plattformen.
Medverkande parter i plattformen är:

 • Agro Business Park (DK)
 • Biogass Oslofjord (N)
 • Biogas Syd (S)
 • Biogas Väst (S)
 • Högskolan i Halmstad (S)
 • Region Skåne (S)
 • Samsö Kommune (DK)
 • Västra Götalandsregionen (S)

Syftet med plattformen är att:

 • Underlätta att behålla och utveckla kontakter mellan främjare av biogas i Skandinavien, och stärka dem i deras arbete med olika målgrupper för att gynna biogasen. Därmed underlätta erfarenhetsutbyte och kompetensspridning mellan dessa aktörer.
 • Underlätta för nya personer och organisationer att komma i kontakt med varandra samt underlätta kontakten mellan politiker i de deltagande länderna och regionerna.
 • Underlätta för organisationer att forma gemensamma/felles projekt när samarbete är lämpligt/egnet för att uppnå bättre effekt.

Den gemensamma övertygelsen är att det samhällsmässigt finns betydande potential, både ekonomisk och miljömässig, i ökad användning av biogas.

Plattformens arbetssätt är att arrangera regelbundna träffar för omvärldsbevakning och för att starta nya gemensamma aktiviteter för att gynna biogasens utveckling.

Kontaktuppgifter till oss som samverkar i plattformen hittar du här

 

Nätverksträff Lund. oktober 2018

Här hittar du deltagarnas presentationer för omvärldsbevakning i Sverige, Norge och Danmark

Omvärldsbevakning Biogas Sverige Oktober 2018

Omvärldsbevakning Biogas Danmark Oktober 2018

Omvärldsbevakning Biogas Norge Oktober 2018

Senast uppdaterad: