GreenGasGrid samarbete i Sydvästra Sverige

Vi samverkar för en ökad biogasproduktion i Skåne, Halland och Västra Götaland som bidrar till en grön omställning av industrin och en hållbar utveckling av lantbruket i sydvästra Sverige.

Arbetet är en pågående process och vi uppdaterar här om aktiviteter och relevanta publikationer.

Aktuellt:

Här kan du ladda ner den nya Potentialstudie för biogassubstrat i Västra Götaland, Halland och Skåne som har tagits fram av forskare på RISE.

Och här kommer du till Pressmeddelandet som lanserats för spridning av både rapporten och information om dialogmötet i Falkenberg (se nedan).

Det viktigaste från rapporten i all korthet:

5 900 GWh biogas kan produceras från vedertagna substrat i Skåne, Halland och Västra Götaland och det motsvarar 80 % av den totala naturgasanvändningen i samma geografi. Idag produceras strax under 800 GWh i våra tre län. Inkluderas dessutom nya substrat och biologisk metanisering ökar potentialen med ytterligare 3600 GWh.

I rapporten får du information om potentialen uppdelat på olika kategorier och differentierat på kommunnivå, vilket ska underlätta arbetet med att föra biogasutvecklingen framåt.

Potentialstudien har tagits fram av forskare på RISE, Research Institut of Sweden, på uppdrag av Biogasväderstrecken – Biogas Väst, Biogas Syd och Högskolan i Halmstad. Studien har finansierats av Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Halland, Perstorp AB, Nordion Energi, Gasum, St1 biogas och Nature Energy.

 

Dialogmöte GreenGasGrid – biogas som möjliggörare för fossilfri industri

28 april 2022 i Falkenberg

Ett 70tal aktörer från hela biogaskedjan samt regionpolitiker samlades i Falkenberg för lansering av den aktualiserade potentialstudien som RISE tagit fram på uppdrag av biogasvädersträcken och finansierat av branschen, regionerna och Länsstyrelsen i Halland. På programmet stod dessutom en omvärldsspaning på den europeiska gasmarknaden och flera andra intressanta bidrag. Men huvudsyfte var ändå att intressenter från hela kedjan skulle för möjlighet att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla biogassystemet i sydvästra Sverige med fokus på att öka biogas- och biogödselproduktionen på ett sätt som är värdeskapande i hela kedjan – från lantbruket till slutkund.

Och många intressanta diskussioner, nya kontakter och utvecklingsspår blev det, inte minst när deltagarna fick samarbeta i workshops kring dem viktiga frågor:

  • Vad blir nästa steg efter substratstudien – logistik och teknik kring substrat, produktion och distribution?
  • Tillstånd, miljöprövning och samverkan
  • Industrin som kund och hållbara affärsmodeller i hela värdekedjan

Presentationerna från dagen hittar du här.

Mats Eklund: Mål för biogasproduktion – Sverige och EU har steppat upp ambitionsnivån. 28 april 2022

Carolina Wistén: Den Europeiska Gasmarknaden – en omvärldsspaning. 28 april 2022

Kristina Broberg och Lina Lindahl, RISE: Resultat av Potentialstudie för biogas i Skåne Halland och Västra Götaland. 28 april 2022

Michael Olausson: Att etablera en biogasanläggning i Sverige – hur går det till. 28 april 2022

Eventet arrangerade av Biogas Syd, Biogas Väst och Högskolan i Halmstad, i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Regionerna och Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland stöttar arbetet och regionpolitiker samt tjänstepersoner från regionerna och Länsstyrelserna medverkade på dialogmötet. Landshövdingen Anneli Hultén skickade en videohälsning och Landshövdingen från Halland hälsade välkommen, se hälsningen här.

————————————

Informationsmöte: GreenGasGrid – ett samarbete för biogasanvändning i industrin

27 januari, digitalt

Den 27 januari anordnade Biogas Syd, Biogas Väst och Högskolan i Halmstad en informationsträff om biogas som möjliggörare för en fossilfri industri. Intresset var stort och dem 70-tals deltagare, bestående av industriföretag, biogasaktörer och experter samt regionpolitiker från Skåne, Västra Götaland och Halland konstaterade att takten i utbyggnaden av biogasproduktion behöver öka för att möta industrins behov av fossilfri bränsle och råvara.

Mötet visade tydligt att intresset från industrin för användning av stora volymer av biogas, både för processer och som insatsråvara, är stort och potentialen för utsläppsminskningar likaså. Deltagarna på mötet konstaterade att förutsättningarna för att realisera potentialen är bra just nu – förutsatt att inte EU sätter stopp för införandet av produktionsstödet för biogas som beslutades av riksdagen i december. En annan viktig pusselbit är att bygga samverkan mellan berörda aktörer, bland annat lantbruket, biogasproducenter, gasdistributörer och industriföretagen.

På mötet höll Linus Klackenberg, styrmedelsexpert på Energigas Sverige ett föredrag om styrmedel för biogas i industrin.

  • Hur kan man köpa biogas från gasnätet och få räkna det som nollutsläpp inom EU ETS?
  • Vad är skillnaden mellan ett biogascertifikat, en ursprungsgaranti och HBK-certifikat?
  • När krävs hållbarhetsbesked? Vad är status för det kommande biogasstödet

Presentationen kan du hitta här.

Senast uppdaterad: