Värdet av den skånska biogasen

En samhällsekonomisk analys av biogasens nyttor

Biogasen har många fördelar. Det är ett sätt att hantera biologiskt avfall som både möjliggör att fossilfritt bränsle tillgängliggörs i transportsektorn och att näringsämnen skickas tillbaka till lantbruket. Dessutom är det ett av få fordonsbränslen som produceras inom Sveriges gränser och av svenska råvaror.

Samhällsnyttorna med biogasproduktion är uppenbara – men vad är de värda?

Under våren och sommaren 2018 har konsultföretaget 2050consulting på uppdrag av Biogas Syd genomförd en studie för att värdera dem olika nyttor av skånsk biogasproduktion- och användning monetärt. Under sensommar och höst 2018 kommer Biogas Syd sprida resultaten via olika kanaler. Bland annat tar vi fram ett kort och pedagogiskt informationsblad, som vi kommer tillhandahålla för olika nyckelaktörer.

Rapporten som har tagits fram och infobladen är värdefullt för vårt framtida kommunikationsarbete.

Ladda när Rapporten Värdet av den skanska biogasen

Ladda när Rapportbilaga Berakningsunderlag

Projektet samfinansieras av Region Skåne, EOn, NSR, C4 Energi, SYSAV och Biogas Syd.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Sabine Täuber