Undersökning av undvikligt och onödigt matavfall från hushåll – mängder och metanpotential

Under 2012 genomfördes en undersökning av metanpotentialen i matavfall från hushåll.

Arbetet gick ut på att undersöka eventuella förändringar i matavfallets sammansättning och vilken biogaspotential matavfallet har om den del som kan ses som onödig tas bort.

Rapport

Rapporten finns att hämta under nerladdningar.

Senast uppdaterad: