Scandria®2Act

Scandria®2Act är fortsättningen på projektet Scandria, ett infrastrukturinriktat projekt som i sitt andra skede nu även har större fokus på användningen av förnybara drivmedel.

Biogas Syd jobbar i projektet tillsammans med H2 Skåne, Region Skåne och SP i ett arbetspaket som handlar om erfarenhetsutbyte mellan de deltagande regionerna i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland samt spridning av kunskap om de förnybara alternativen biogas, vätgas och el. Projektet finansieras av Interreg Baltic Sea Region, påbörjas under våren 2016 och pågår under tre år. Mer information finns på projektets hemsida. Projektledare för Energikontoret Skåne är Desirée Grahn och Anna Tibbelin.

Baltic Sea Region

Senast uppdaterad: