Samhällsnyttig biogas i alla väderstreck

Biogas Syd samarbetar tillsammans med de övriga regionala biogasorganisationerna och Energigas Sverige i ett projekt som finanserias av Energimyndigheten kring samhällsekonomin för biogasen. Biogasen antas bidra med en rad olika samhällsnyttor – utöver att vara en förnybar energikälla – men vilka är dessa och hur kan vi mäta och värdera dem? Det ska preciseras i ett nytt projekt som leds av Biogas Öst.

Energimyndigheten

Senast uppdaterad: