Ökad avsättning och förädling av biogas i Skåne

Ett projekt med syfte att förbättra förutsättningarna för produktion och användning av biogas i Skåne.

Projektet är uppdelat i två block, ett produktionsblock och ett användarblock. Detta för att på effektivt sätt nå rätt målgrupp. Produktionsblocket riktar sig främst till biogasproducenter, såväl storskaliga som småskaliga anläggningar, för att visa vilken potential de har att ställa om sin produktion till flytande biogas. Det kommer att göras detaljerade beräkningar av olika typer av biogasanläggningar (Kristianstad C4Energi och Söderåsens Biogas) där vi utgår ifrån faktiska anläggningar. Beräkningarna skall ge hänvisning om produktionspotential för flytande biogas i Skåne samt vilka åtgärder som krävs för att nå dit.

Användarblocket riktar sig främst till företag, åkerier, hamnar, rederier, industrier och bostadsrättsföreningar med mera, i Skåne som idag använder diesel eller fossil gas. För att informera om biogas och andra fossilfria lösningar. Kontakterna med företagen innebär också diskussion om hur de kan konvertera till fossilfria alternativ, vilka alternativ som kan vara att föredra, för – och nackdelar med olika bränslealternativ. Det kommer anordnas workshops med företag för att utreda möjligheterna till biogas som alternativ, det kommer även göras inventeringar av företag som använder fossila bänseln.

Projektet pågår under 2019 och drivs av RISE tillsammans med Biogas Syd. Projektet medfinansieras av Region Skånes utvecklingsmedel för Skånes färdplan för biogas.

 

Ny informationsbroschyr!

Resultaten från arbetet inom produktionsblocket finns nu sammanfattat i en informationsbroschyr LBG-produktion – Resultat av fallstudier i Skåne. Du kan titta på och ladd ner broschyren här.

 

Lyckat slutseminarium 20 november 2019 i Lund

Den 22 november deltog nästan 70 biogasintressenter i projektets slutseminarium. Nästa steg är att projektgruppen tar fram ett informationsblad om projektets resultat. Du kommer att hitta det inom närtid här på projektets hemsida.

Presentationerna från slutseminariet hittar du här:

Marknad för biogas Skåne_RISE 2019

Biogaspotential industri_RISE 2019

LBG-produktion-Skåne_RISE 2019

Drive LBG_Energigas Sverige 2019

Biogas och Klimatklivet och regional plan_Lässtyrelsen Skåne 2019

GREAT och biogas och transportköparintressen_Region Skåne 2019

Vill du veta mer om projektet kontakta

Bengt Malmberg, bengt.malmberg@ri.se, 070 619 63 13

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Sabine Täuber