Nätverk kring upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster

Biogas Syd och Energikontoret Skåne bedriver ett projekt där ett nätverk kring upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster ska byggas och drivas från början av 2017 till september 2018. Nätverket är för kommuntjänstemän; upphandlare, miljöstrateger, kravställare etc och inriktar sig mot fossilfria lösningar för transportsektorn. Projektet är indelat i tre huvudsakliga delar: kunskap, erfarenhetsutbyte och utveckling. Inom kunskap ska deltagarna i nätverket få en uppdatering kring vilka fossilfria alternativ som finns, vilka fördelar och nackdelar har respektive bränsle, hur långt har teknikutvecklingen kommit när det gäller tillgång på fordon, tankställen etc. Delen kring erfarenhetsutbyte handlar om att kommunerna sinsemellan får dela med sig av goda exempel på upphandlingar för att effektivt överföra dessa mellan kommunerna. Den avslutande delen ska fånga upp alla frågeställningar om hur man kan/får upphandla och med hjälp av en expert på upphandling ska dessa frågor besvaras för att vidareutveckla upphandlingarna i kommunerna.

Nätverket har nu träffats för sjätte och sista gången och lyft problematiken kring upphandling av fossilbränslefria fordon och transporttjänster och försökt diskutera fram en väg som tar oss vidare i dessa frågor. Teknikutvecklingen ångar på i allt snabbare takt och vi hoppas att deltagande organisationer i nätverket har hittat bundsförvanter att tackla dessa utmaningar tillsammans med. Projektet avslutas i september men resan mot mer fossilbränslefria fordon och transporttjänster tar inte slut här.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Region Skåne.

Kontakta projektledare Per Persson (per.persson@kfsk.se) eller Sabine Täuber (sabine.tauber@kfsk.se) för mer information.

Mer information för deltagarna i projektet.

Energimyndigheten

rs_webb

Senast uppdaterad: