Kunskapslyft för bilhandlare

Under 2011 genomförde Biogas Syd en informationskampanj riktade mot skånska bilåterförsäljare. Under projektets gång har många spännande diskussioner ägt rum och såväl "de gamla vanliga" myterna som nya funderingar har dryftats under våra träffar med säljarna på olika anläggningar runtom i regionen.

Vad vi säkert kan säga är att det finns ett intresse för företeelsen att köra bilar på biogas vilket ger mersmak när det gäller aktiviteter med bilhandlarna. I utvärderingarna som fyllts i efter varje genomfört möte kan vi tydligt se att informationsträffen lett till ökad kunskap – nästan 70 % har svarat att mer än 50 % hälften av innehållet i ”kunskapslyftet” varit ny kunskap för dem och på frågan ”har du användning för informationen i ditt dagliga arbete?” har innehållet fått 3,1 poäng på en 4-gradig skala. Siffror som även de ger mersmak!

Senast uppdaterad: