Kommunikation med handläggare på Länsstyrelser för att hitta vägar till att förenkla tillståndsprocessen

Biogas Syd deltog i det här projektet under 2013 och som leddes av Biogas Öst. Syftet var att uppnå en snabbare och likartad tillståndsprocess i alla delar av landet.

Ett flertal workshopar arrangerades med Länsstyrelsernas tillståndshandläggare, konsulter och anläggningsbyggare runt om i landet. En handledning både till de som skriver tillståndsansökningar och och länsstyrelsens handläggare har tagits fram. Denna innehåller goda råd och tips och finns tillgänglig på Biogas Östs hemsida.

Senast uppdaterad: