Kommunal kommunikationsstrategi – för ökad och förbättrad insamling av matavfall

Projektet KomKom var ett regionalt samarbete mellan skånska kommuner och avfallbolag med syftet att underlätta kommunikationsarbetet för att öka sin insamlingen av matavfall.

I projektet som löpte under år 2013 har dels en bakgrundsstudie tagits fram och dels ett underlag till en kommunikationsstrategi.

Finansiering

Projektet finansierades av Region Skåne tillsammans med medfinansiärerna NSR, Sysav Utveckling, VA Syd och Kristianstad kommun.

Rapport

Bakgrundsstudien och strategiunderlaget hittar du under nerladdningar.

Senast uppdaterad: