KomKom2

Under 2013 drevs projektet KomKom där man tog fram underlag till en gemensam kommunikationsstrategi för matavfallsinsamling i Skånes kommuner.

Genom projektet bildades ett nätverk för matavfallsinsamling där majoriteten av Skånes matavfallsaktörer deltog. Nätverket var mycket uppskattat av deltagarna och man uttryckte att man gärna ville se ett fortsatt samarbete i Skåne. KomKom2 är därför en fortsättning på KomKom, en ny arena för utbyte inom det regionala nätverket. Målet med KomKom2 är att ta fram ett gemensamt koncept för matavfallskommunikation inom regionen som ska innebära ett stöd i arbetet och minska förvirringen för avfallsgenereraren. I projektet ska gemensamma koncept kring terminologi, textmaterial, utbildningsmaterial, informationskampanjer samt bildmaterial tas fram.

Finansiering

Projektet löper fram till våren 2016 och finansieras av Region Skåne tillsammans med medfinansiärerna ÖKRAB, Vellinge kommun, Sysav Utveckling AB, VA Syd, Lomma kommun, Svedala kommun, NÅRAB, MERAB och Ystads kommun.

 

Projektet är nu avslutat. Material från KomKom2 och KomKom finns för nedladdning på denna sida. Information om slutseminariet finns här.

 

 

Senast uppdaterad: