Gör det inte svårare än vad det är…

Ett samarbete mellan Skåne och Västra Götaland för ökat insamling och kvalitet av matavfall

Gör det inte svårare än vad det är …. kampanjen genomförs fortfarande i omgångar hos olika kommuner, avfallsbolag och fastighetsägare runt om i Sverige.

Materialet och hemsidan har sitt ursprung i ett projekt som avfallsbolag, kommuner och fastighetsbolag i Skåne och Västra Götaland startade 2018 gemensamt och samfinansierade med stöd av Region Skåne, Västra Götalandsregion och Avfall Sverige. Syftet var att ta fram kampanjmaterial för att inspirera till ökat matavfallsinsamling och förbättrat kvalitet av insamlat matavfall.

Biogas Syd, tillsammans med Göteborgsregionens Kommunalförbund har projektlett samarbete och agerat länk till kommunikationsbyrån Blinka Blå som har tagit fram själva materialet.

I kampanj-kit ingår en kampanjhemsida, med både rolig och informativ innehåll och möjlighet att delta i en tävling; tre filmer har tagits fram och material till olika printenheter.

Gå in på ”Gör det inte svårare” kampanjhemsidan här och låt dig inspireras.

NSR lanserade kampanjen i sina kommuner i oktober 2018 och dem andra deltagare planerar en gemensam lansering, tillsammans med kommuner i Västra Götaland, i februari 2019.

Från Skånes har följande aktörer medfinansierat projektet: SYSAV, NSR, AF bostäder, Trelleborg kommun, Ystad kommun, Vellinge kommun, Skurup kommun samt Region Skåne.

Vill du använda materialet eller veta mer om kampanjen kan du vända dig till Biogas Syd.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Sabine Täuber