Geografiskt informationssystem, GIS i miljöarbetet – en förstudie

Syftet med projektet var att utifrån givna fysiska indata, pröva möjligheterna och värdet av att i ett GIS-baserat planeringsinstrument kunna visualisera framförallt indirekta miljöeffekter som kan uppstå när en viss råvara används för biogasproduktion, i stället för att hanteras på ”gängse” sätt. Projektet slutfördes under 2011.

Rapport

Rapporten från projektet hittar du under nerladdningar.

Senast uppdaterad: