Gasbilskampanj

Gasbilskampanjen genomfördes som ett sätt att belysa biogasens fördelar som fordonsbränsle genom en gemensam kampanj, riktad till olika målgrupper i Skåne.

Arbetet genomfördes i samarbete med Biogas Öst och tillsammans med E.ON, Kraftringen och NSR och innefattade bland annat medverkan på diverse företagsevenemang, kommunarrangemang, mässor och konferenser, samt planering av egna tematräffar. Målgruppen var miljöchefer, inköpare, tjänstebilsansvariga på företag och kommuner samt politiker. Inom ramen för projektet genomfördes 55 informationstillfällen som nådde ut till cirka 2000 personer.

Inom kampanjen togs ett handledningsmaterial för upphandling av gas och gasfordon fram. Det har också tagits fram en kalkyl för beräkning av kostnaden för gasbil som privatbil och tjänstebil. Informationsblad om vilka tillgängliga gasbilsmodeller som finns på marknaden uppdaterades inom ramen för projektet samt en del presentationsmaterial togs fram.

Finansiering

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Region Skåne.

 

Senast uppdaterad: