BIOMASTER

BIOMASTER medfinansierades av Intelligent Energy Europe-programmet och bestod av 17 partners från Österrike, Italien, Polen, Sverige och Storbritannien.

Projektets ambition var att biogasproduktionen och användningen av biogas som fordonsbränsle ska nå sin fulla potential. Målet var att överbrygga luckorna i biogaskedjan genom att etablera lokala allianser för att främja en öppen dialog och skapa en gemensam förståelse som ska stimulera biogasmarknaden.

Rapport

Slutrapporten från projektet hitta du under nerladdningar.

Mer information

Mer information om projektet hittar du på BIOMASTERS hemsida.

BIOMASTER_Logo

Senast uppdaterad: