BIOGASSYS

BIOGAS SKÅNE - hållbart system för framställning och användning av biogas, medfinansieras av EU-programmet Life. Projektet som ska att utveckla Skåne som biogasregion koordineras av Biogas Syd och deltar gör Trelleborgs kommun, Malmö stad, E.ON, SB3, WSP och Lunds Universitet.

Det huvudsakliga målet är att demonstrera biogasens stora potential som energikälla och verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Med de rätta förutsättningarna är biogas ett kostnadseffektivt alternativ för både energiproduktion och energianvändning. Biogas är miljömässigt och ekonomiskt effektivt och ger även positiva ”spin off”-effekter i den övriga samhällsutvecklingen.

Med målet att uppmuntra beslutstagare, entreprenörer och andra intressenter inom EU att öka produktionen och användningen av biogas, ska projektet demonstrera ett hållbart biogassystem och erbjuda lösningar och metoder för att övervinna kritiska steg i biogasens livscykel. Exempel på sådana är olika anläggningsstorlekar, självständiga och gemensamma produktionsbolag och kommunikationsmetoder.

Förväntade resultat av projektet är: 

  • Minskade koldioxidutsläpp med 180 000 ton.
  • Ökad biogasproduktion med 500 GWh i Skåne.
  • Ökat intresse för biogasproduktion och etablering av fem nya anläggningar.
  • Ökad biogaskonsumtion med 3000 fler biogasdrivna fordon.
  • 100 % ökning av ansökningar om biogas i Skåne.
  • En guide för hållbar produktion och användning av biogas, riktad till investerare och beslutstagare.
  • Ett GIS-baserat verktyg för planering och modellering av produktionsanläggningar, baserat på tekniska, ekonomiska och miljömässiga kriterier.

Läs mer på projektets webbplats.

Standard CMYK

Senast uppdaterad: