Biogas 2020

Tillsammans skapar vi en Skandinavisk biogasplattform

logo

Biogas2020 syftar till att etablera en samverkansplattform för biogas inom hela Öresund-Kattegat-Skagerrak-området. Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan. Satsningen kommer att främja en ökad produktion och användning av biogas på kort och lång sikt samt bidra till en grönare ekonomi och hållbar tillväxt över landsgränserna.

Projektet är finansierat av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och 30 partners från Danmark, Norge och Sverige ingår i samarbetet. Projektet startade under sommaren 2015 och pågår fram till 2018. Mer information finns på projektets hemsida eller i filmen nedan:

 

Utskrift

Senast uppdaterad: