Vår verksamhet

Vi arbetar med aktörer från hela biogaskedjan som till exempel producenter, kommuner, lantbrukare och universitet. Genom samlade satsningar arbetar vi för att biogas ska bli en naturlig del i energiförsörjningen.

Vi arbetar bland annat med:

  • projektkoordination
  • utbildning
  • kunskapsspridning
  • utredningar och förstudier
  • lokala, nationella och internationella samarbeten

Våra aktuella och avslutade projekt hittar du i menyn till höger.

Senast uppdaterad: