Vad är biogas?

Biogas består till största delen av metan och bildas då mikroorganismer bryter ned organiskt material i en syrefri miljö, så kallad rötning. Det är en förnybar energikälla och kan framställas av olika typer av avfall som uppkommer i vårt samhälle, exempelvis matavfall, avloppsslam, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin och lantbruket.

Det förekommer många olika begrepp när man talar om biogas, vilket kan vara lite förvirrande. Nedan hittar du en förklaring till några av dessa.

Biometan är ett samlingsnamn för de gaser som huvudsakligen består av metan och som kan utvinnas ur biologiskt material exempelvis genom rötning eller termisk förgasning och metanisering.

Rötgas är den gas som bildas i en rötkammare. Rötgasen har i allmänhet en relativt hög metanhalt (runt 55 procent).

Deponigas är den gas som bildas i deponier.  Bildningen av deponigas är en långsam process som kan pågå i 30-50 år och innehåller de lägsta halterna av metan.

Flytande biogas (LBG – Liquefied Biogas) är biogas som kylts ner och kondenserat. Flytande biogas  innehåller mer energi per volymenhet än biogas i gasform. Detta innebär att man kan frakta biogasen mer effektivt och den kan också användas som bränsle till tunga fordon.

Fordonsgas är biogas som uppgraderats genom att koldioxid, vatten och andra föroreningar avskiljts. Dessutom tillsätts ett luktämne så att eventuella gasläckor lätt kan upptäckas och gasen trycksätts till cirka 200 bar. Uppgraderad biogas har en metanhalt på minst 95 procent och kan därmed användas på samma sätt som naturgas.

Skillnaden från naturgas

Naturgas består precis som biogas av huvudsakligen metan, men har ett annat ursprung. Biogas bildas av organiskt material som finns på jordens yta idag. Naturgasen bildades av organiskt material på jorden för miljontals år sedan och finns inkapslad djupt ner i fossila lager. Naturgasen ingår därför inte i det kretslopp som finns på jorden idag.

Senast uppdaterad: