Rapporter

2022

Potentialstudie för biogassubstrat i Västra Götaland, Halland och Skåne, RISE, april 2022

2020

Klimatneutral eller mer? En potential- och konsekvensanalys av en ökad andel gödselbaserad fordonsgas i Skåne, LTH, 2020

2018

Rapporten Värdet av den skånska biogasen och Rapportbilaga Beräkningsunderlag

2016

Informationspaket för matavfallsinsamling_April 2016

2015

Kommunikationsstrategi_biogödsel150706

2014

Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogödsel och biogas

Publik slutrapport för projektet BIOMASTER

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas

FoU-strategi biogas

2013

Kommunal kommunikationsstrategi – för ökad och förbättrad insamling av matavfall
Bakgrundsstudie
Slutrapport

Strategi för att etablera gastankställen i Skåne

Swedish Feasibility study Transport Alternatives for Biogas

Nätstudie – ökad distribution och produktion i sydöstra Skåne

Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från gödsel
Sammanfattning
Hela rapporten

Utvärdering av Region Skånes utvecklingsmedel

2012

Biogas och ekologisk produktion – en utblick mot Tyskland och Danmark
Rapport
Bildspel

Oundvikligt och onödigt matavfall

Biogas, tillväxt och sysselsättning – effekter av färdplanen på produktion och från användning
Sammanfattning av rapporten
Rapporten i sin helhet

Sammanställning av plockanalyser i Skåne

2011

Biogaspotential i Skåne

Biogasdrivna Dual Fuel-traktorer i lantbruk, entreprenad och kommuner – en förstudie (slutrapport)

2010

Betor till socker eller biogas – var ligger vinsten?

Biogasdrivna Dual Fuel-traktorer i lantbruk, entreprenad och kommuner – en förstudie (delrapport)

Utredning biogasproduktion från gödsel på mjölkgården Rosdala i sydöstra Skåne

2009

Gårdsbiogashandbok

2007

Inventering av biogasproduktion på VA-verken

Senast uppdaterad: