Filmer

BIOGASSYS – Hållbart system för framställning och användning av biogas (svensk version)

Projektet är finansierarat av EU:s program Life och ska utveckla Skåne som biogasregion. I projektet som koordineras av Biogas Syd deltar Trelleborgs kommun, Malmö stad, E.ON, SB3, WSP och Lunds Universitet.
 
Det huvudsakliga målet med projektet är att demonstrera biogasens stora potential som energikälla och verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Med de rätta förutsättningarna är biogas ett kostnadseffektivt alternativ för både energiproduktion och energianvändning. Biogas är miljömässigt och ekonomsikt effektivt och ger även positiva ”spin off”-effekter i den övriga samhällsutvecklingen.

 

Senast uppdaterad: