Webbinarium: BAT-slutsatser för biogasanläggningar – vad är det som gäller?

Biogas Syd tippsar: 27 är det webbinarium om BAT-slutsatser för biogasanläggningar. Det är Avfall Sverige som anordnar och all info plus länk hittar du om du klickar på nyheten. Sista anmälningsdag redan 19 november!

Webbinariet ger en möjlighet att lära mer om BAT-slutsatserna för avfallsbehandling i allmänhet och vilka BAT-slutsatser som gäller för biogasanläggningar i synnerhet. Vi kommer att grotta ner oss i de aktuella BAT-slutsatserna, kika närmre på utsläppsgränsvärdena (BAT-AEL), utröna vad som ska rapporteras och när.

Innehåll
• Tillämpningsområde (vilka omfatts?)
• Utsläpp till luft
• Lukt
• Fackling
• Utsläpp til vatten
• Övriga BAT-slutsatser relevanta för biogasanläggningar
• Redovisning till myndigheter
• Statustrapport
• Viktiga datum

Målgrupp
Webbinariet riktar sig i första hand till biogasanläggningsägare eller personal på anläggningen som jobbar med BREF/BAT-frågor, men även personer på tillstånds- eller tillsynsmyndigheter för biogasanläggningar samt konsulter.

Föreläsare
Sara Boström, Sweco Environment AB
Mats Lindgren, Sweco Environment AB

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 19 november.

När: från kl. 10.00 – 15.00 (lunch 12.00 – 13.00) den 27 november.

All information och anmälningslänk hittar du här på Avfall Sveriges hemsida

Kontaktpersoner
Innehåll: Caroline Steinwig, tel: 040-35 66 23
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson, tel: 040-35 66 03

Publicerad:

Skriv en kommentar