Viktig information om Biogasstöd 2021

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor till Biogasstöd 2021. Syftet med stödet är att stödja fossilfri energiproduktion. Du som producerar biogas i en ekonomisk verksamhet och som uppfyller villkoren för stödet kan söka stödet.

Stödet kommer precis som tidigare att betalas ut som ett förskott under 2021 och samma villkor gäller som för Biogasstödet 2018, 2019 och 2020. Även ansökan är uppbyggd på liknande sätt som tidigare år.

Stöd kan sökas för perioden 1 april 2021 – 31 december 2021.

Stödet går att söka 15 februari–15 mars 2021 på Jordbruksverkets webbsida. Där hittar du även hittar annan viktig information om stödet.

Publicerad:

Skriv en kommentar