Värdet av den skånska biogasen

Ny studie om samhällsekonomisk värde av biogasproduktion och biogasanvändning i Skåne tillgänglig

Biogasen har många fördelar. Det är ett sätt att hantera biologiskt avfall som både möjliggör att fossilfritt bränsle tillgängliggörs i transportsektorn och att näringsämnen skickas tillbaka till lantbruket. Dessutom är det ett av få fordonsbränslen som produceras inom Sveriges gränser och av svenska råvaror.

Samhällsnyttorna med biogasproduktion är uppenbara – men vad är de värda?

Under våren och sommaren 2018 har konsultföretaget 2050consulting på uppdrag av Biogas Syd genomförd en studie för att värdera dem olika nyttor av skånsk biogasproduktion- och användning monetärt. Under sensommar och höst 2018 kommer Biogas Syd sprida resultaten via olika kanaler. Bland annat tar vi fram ett kort och pedagogiskt informationsblad, som vi kommer tillhandahålla för olika nyckelaktörer.

Ladda ner rapporten och beräkningsunderlaget här

Projektet samfinansieras av Region Skåne, EOn, NSR, C4 Energi, SYSAV och Biogas Syd.

Publicerad:

Skriv en kommentar