Välkommen på samrådsmöte 11 mars i Lund!

Ett samrådsmöte i biogasmarknadens tecken. Vi pratar biogasmarknadsutredningens resultat - i ett Skåne perspektiv, det danska systemet och handel med biogas. Välkommen till Hotel Lundia den 11 mars!

I december lanserades äntligen biogasmarknadsutredningens betänkande och remissrundan är fullt igång. Remissvaren kan lämnas fram till siste augusti. Skåne har varit drivande i att få till stånd en  utredning. Men hur är utfallet och hur ställer sig skånska aktörer till resultaten? Linus Klackenberg från Energigas Sverige går igenom Biogasmarknadsutredningens resultat och tillsammans diskuterar vi förslagen utifrån ett skånskt perspektiv. Linus ger oss dessutom en uppdatering om diskussionen kring ursprungsregister för biogas.

Många är nyfikna på biogassystemet i Danmark och vill veta mer om styrmedlen, produktion och användning av biogas idag och hur prognoser för framtiden ser ut. Och kommer biogasen spela en roll i omställningen av transportsektorn även i Danmark? Bruno Sander Nielsen från Danish Biogas Association medverkar på träffen för att ge oss en introduktion och svara på våra frågor.

Biogas är en handelsvara och köps och säljs över gränserna – på samrådsmötet får vi en genomgång på hur systemet fungerar och hur handel med biogas har utvecklats över tid samt prognoserna. Martin Brink, STX.

Vi kommer även att höra lite om projektet ”biogaspotential från Grön biomassa” som NSR (Angelika Bloom) och SLU driver tillsammans och som snart kommer att avslutas. Med biomassa menas t ex grönavfall från skötsel av parker och grönytor.

Och sist men inte minst får ni en uppdatering om Biogas Syds verksamhet och det blir gott om möjligheter till mingel och nätverkandet vid fika och gemensam lunch efter mötet.

Varmt välkommen!

Biogas Syd

När: 11 mars 2020, med start kl 9 (kaffe från 8:30), vi avslutar kl 12 med gemensam lunch.

Var: Hotel Lundia, Hotell Lundia, Knut Den Stores Torg 2, Karta

Hur: du anmäler dig här via anmälningslänken

 

Programmet 11 mars, Hotel Lundia i Lund.

08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
09.00 – 09:15 Inledning. Välkommen och nytt från Biogas Syd; Sabine Täuber, verksamhetsledare Biogas Syd.
09:15 – 10.00 Linus Klackenberg, Energigas Sverige om Biogasmarknadsutredningen och ursprungscertifikat för biogas
10:00 – 10:30 Fika
10:30 – 11:10 Bruno Sander Nielsson, Danish Biogas Association om Biogassystemet i Danmark, styrmedel, produktion och användning
11:10 – 11:40 Martin Brink, STX Commodities om handel med biogas
11:40 – 11:50 NSR/SLU om projektet ”biogaspotential från Grön biomassa”
11:50 – 12:10 Aktuellt i medlemsorganisationerna och uppsummering
12:10 Gemensam lunch

 

Efter lunchen träffas Biogas Syds styrgrupp på Kommunförbundet, Gasverksgatan 3a)

 

Publicerad:

Skriv en kommentar