Filmer och presentationer från Biogas Syds nätverksträff 22 oktober

Missade du höstens nätverksträff med Biogas Syd? Misströsta inte! Nu ligger filmer och presentationer på hemsidan. Det bjuds på en uppdatering om styrmedel för biogas, nyheter från Nordion, som äger både gasnätet och distribuerar gas samt en introduktion till återvinningssatsningen "Recolab" och projektet "Växtproteinfabrik Alnarp".

Stort tack till alla som deltog på höstens nätverksträff!

Trots att vi återigen bara kunde samlas digitalt blev det bra diskussioner och mingel, tycker i alla fall vi på Biogas Syd. Men vår ambition är att träffas fysiskt nästa gång! Varmt välkommen att höra av dig om du skulle vilja presentera något intressant om biogas eller biogödsel på nästa nätverksträff eller om du vill nå ut via vårat nyhetsbrev.

Mötesanteckningar och deltagarlistan skickas ut till alla som var anmäld till träffen.

Länk till inspelningarna (uppdelat efter talare)

Talarnas presentationer nedan: 

Sabine Täuber, Biogas SYD: presentation inledning och biogasnytt

Björn Fredriksson-Möller från St1 biogas (tidigare E.ON biofor) ger oss en genomgång av aktuell utveckling kring styrmedel för biogas. Dessutom får vi höra vad ägarbytet av E.ON biofor till St1 innebär för biogasverksamheten.

Presentation St1Biogas och Biogas styrmedel

 

Nordion arbetar stenhård mot att ställa om till 100% grönt! Och det kommer Carolina Wistèn, Kund- och Marknadschef, berätta om. Vi kommer att höra om biogas i nätet – var Nordion står idag samt om utveckling kring Vätgas och CCS, som enligt Nordion behövs för ett grönt Energisystem. I Nordion-koncernen ingår Swedegas som är det infrastrukturföretaget som äger det svenska stamnätet för gas i sydvästra Sverige samt Weum som är en stor gasdistributör.

Presentation Nordion Energi 22 oktober 2021

Hamse Kjerstadius presenterar prisbelönta ”Recolab” med återvinnings-satsningen ”Tre rör”. RecoLab öppnade i maj i år och det är ett världsunikt system för källsorterat avloppsvatten som återvinner resurser från avlopp och matavfallen utvecklingsanläggning med testbädd för forskning samt ett showroom för besökare. Satsningen är en samverkan mellan NSR, Öresundskraft, Helsingborgs stad och NSVA och den har redan fått en hek del uppmärksamhet!

Presentation RECOLAB – NSVA 22 Oktober 2021

Den som har ett bra minne och flitigt deltagit i våra nätversträffar har tidigare hört om ”Projekt Växtproteinfabrik” kopplat till SLU Alnarp och bl a Gasum. Projektet startades höst 2018 och på nätverksträffen kommer Viveka Sernvi Hansson (SLU Holding) och Sven-Erik Svensson (SLU Alnarp) att berätta hur det har gått med denna spännande satsning. Syftade var att verifiera affärspotentialen genom att etablera en pilotanläggning för extraktion av högvärdesproteiner och andra näringsämnen från outnyttjad grön biomassa samt att utvärdera biogaspotentialen för restströmmarna. 12 olika gröna biomassor som idag är underutnyttjade har analyserats: skörderester från livsmedelsproduktion, fång- och mellangrödor samt vall.

Presentation Växtproteinfabriken SLU Alnarp 22 oktober 2021

 

Publicerad:

En kommentar

  1. Emma Ek skriver:

    Ser fram emot det!

Skriv en kommentar