Välkommen på Biogas Syds samrådsmöte 13 februari i Lund!

Välkommen på vårens nätverksträff för Biogas Syds deltagare och intressenter. Förvänta er en förmiddag med intressant program, fullspäckat med nyheter från biogasbranschen! Deltagandet är gratis och det finns några platser kvar.

Välkommen på vårens nätverksträff för Biogas Syd!

Vi har ett fullspäckat program med många intressanta nyheter från biogasbranschen.

Göran Axberg, transportstrateg på Höörs kommun, berättar om hur det har gått för EOns gastankstationer i Höör och Hörby som driftsattes för snart ett år sedan.

Plant Protein Factory” är ett samarbete mellan SLU Holding och bl a Gasums som bl a syftar till att analysera hur nya affärsmodeller för biogasnäringen kan skapas genom att i anslutning till biogasanläggningar etablera en anläggning för förädling av näringsämnen och proteiner ur grönmassa där rester används för biogasproduktion. Carl Jonson kommer att ge oss en överblick över satsningen som fått medel beviljat från Vinnova och Region Skåne.

Marie Mattsson, från Högskolan i Halmstad berättar om deras arbete med ett större lantbrukskooperativ kring affärsmodellutveckling. Samarbetet har lett till en klimatklivsanasökan av kooperativet för en uppgraderingsanläggning för biogas.

Caroline Steinwig, Avfall Sverige ger oss en uppdatering på aktuellt inom arbetsgruppen för biologisk återvinning.

Mikael Lantz (LTH) ger en kort presentation om resultat på den aktuella studien om styrmedel för biogas, som LTH genomför på uppdrag av Region Skåne.

Ni får även en uppdatering om Biogas Syds eget arbete samt status på arbetet inom den nationella Biogasutredningen. Och som vanligt kommer vi att ta en runda runt bordet för att höra vilka frågor som är aktuella för er som deltagare.

Anmälan görs direkt till sabine.tauber@kfsk.se eller 072-885 4913

Varmt välkommen!

Biogas Syd

Inbjudan till samrådsmöte Biogas Syd 13 Februari 2019

Publicerad:

Skriv en kommentar