Nationell utredare tillsatt

Regeringen har tillsatt posten som nationell utredare för biogas med Åsa Westlund (S)

Den 30 maj lanserade Energiministern Baylan att Åsa Westlund (S), ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott, ska leda utredningen om de långsiktiga konkurrensförutsättningarna för biogas. Enligt pressmeddelandet är syftet med utredningen att hela lagstiftningen kring biogasens förutsättningar ses över, med grund i noggranna analyser av dagens förutsättningar, problem och möjligheter. Utredningen skall leverera en övergripande analys och komma med de långsiktiga förslagen.
Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2019.

Läs pressmeddelandet och utredningsdirektiven här

Publicerad:

Skriv en kommentar