Utlysning för ”Systeminriktade analyser för hållbara förnybara drivmedel”

Inom samverkansprogrammet "Förnybara drivmedel och system" har en ny utlysning öppnats för finansiering av projekt inom området "Systeminriktade analyser för hållbara förnybara drivmedel". Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3).

Forskningsprojekten ska öka kunskapen om förnybara drivmedel

Forskningsprojekten ska syfta till att öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel. Särskilt välkomnas forskningsprojekt som drivs av flera olika aktörer tvärsektoriellt i exempelvis en värdekedja, gärna tillsammans med potentiella mottagare av resultaten.

Fokus i forskningsprojekten ska vara frågeställningar som är begränsande för och/eller har stor inverkan på respektive drivmedels hållbarhet och potential för att bidra till en hållbar transportsektor. Sista dag för ansökan är 15 maj och tidigaste projektstart är 22 augusti 2018.

Utlysta medel är max 8,25 Mkr.

Publicerad:

Sidansvarig

Sabine Täuber

Skriv en kommentar