Studie jämför kostnader för att minska klimatpåverkan med olika biodrivmedel

Inför att regeringen i sommar inför en reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle har IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet jämfört kostnaderna för att minska klimatutsläppen med olika typer av biodrivmedel.

Den första juli träder reduktionsplikten i kraft. Syftet är att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom ökad användning av biodrivmedel. Målet är att minska växthusgasutsläppen med 40 procent till 2030.

I dagsläget kostar det mer att producera biodrivmedel än fossila drivmedel. Enligt rapporten kostar det 4-14 kronor per liter jämfört med 4-5 kronor per liter för fossila drivmedel. I och med att reduktionsplikten träder i kraft kommer biodrivmedel som har så liten klimatpåverkan som möjligt blir mer värdefull på marknaden. Det beror på att dessa kan blandas in i lägre volymer än ett biodrivmedel med sämre prestanda för att nå samma reduktion.

Av befintliga bränslen hamnar biogas genom rötning av avfall samt etanol från sockerrör bäst till med lägst reduktionskostnad. Biodrivmedel som i dag är under utveckling kan dock nå lägre reduktionskostnader än många av de biodrivmedel som redan finns på marknaden.

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet eller som populärvetenskaplig sammanfattning här.

Publicerad:

Skriv en kommentar