Stort unikt samarbete i Skandinavien ska stärka biogasutvecklingen

Under måndagen den 15 juni beslutade EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak att godkänna den ansökan som skickades in tidigare i vår. Ansökan gäller projektet Biogas2020 som bland annat syftar till att etablera en samverkansplattform för biogas mellan olika regioner och kommuner i området kring de tre haven. Projektet omsluter cirka 110 miljoner kronor (11,9 miljoner Euro) och omfattar totalt 30 parter från Sverige, Norge och Danmark.

 InterregBIOGAS2020

I mars tidigare i år lämnades en gemensam ansökan in till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak) för 30 involverade parter både i Norge, Danmark och Sverige, däribland Biogas Syd. Parterna kommer att samarbeta för att biogas ska ta stora språng framåt genom att tydliggöra samhällsnytta miljönytta och affärsnytta. Projektet som har en budgetomslutning på ca 11,9 miljoner euro (ca 110 miljoner kronor) startar i juli och kommer att hålla på i tre år.

Publicerad:

Skriv en kommentar