Stort på gång i Biogas-Skåne!

Gasum har fått klimatklivsmedel beviljat för två produktionsanläggningar i sydöstra Skåne. Anläggningarna skall producera 200 GWh flytande biogas per år, huvudsakligen från gödsel. Det motsvarar en ökning med 50% mot dagens biogasproduktion i Skåne.

I morse gick Länsstyrelsen Skåne ut med den glädjande information att två nya biogasanläggningar i Skåne beviljas 307 miljoner kronor i stöd inom Klimatklivet. Stöden är de största som har beviljats i Skåne hitintills. De två biogasanläggningarna, som ännu är i planeringsstadiet, ska uppföras i Sjöbo och Tomelilla. Enligt ansökan från Gasum kommer de producera cirka 200 GWh flytande biogas per år, från i huvudsak gödsel. Det kan jämföras med att Skånes totala biogasproduktion 2019 landade på 416 GWh.

Sammanlagt beräknas investeringarna till totalt 760 miljoner kronor. Vi på Biogas Syd hopps att planerna kommer att verkställas så att en del av potentialen för biogas som finns i Skåne kan realiseras.

Det senaste halvåret har Klimatkivet även beviljat stöd till en rad andra biogasrelaterade klimatinvesteringar bland annat tankställen för bilar och bussar, inköp av biogasdrivna lastbilar och leverans av biogas till industrier som därmed kunde sluta bränna fossil gas.

Just nu är en ny ansökningsomgång öppen och det finns möjlighet för företag och organisationer att söka stöd fram till 27 april.

Läs Länsstyrelsen Skånes pressmeddelande här.

 

På kartan ser du den beräknade potentialen på kommunnivå – gödsel från nötkreatur och svin. Potentialen räknades fram av Mikael Lantz (LTH) med flera i en studie från 2020 som finns att ladda ner 

Publicerad:

Skriv en kommentar