Stöd för merkostnad vid inköp av LBG-fordon

Information från nationell LBG klustret DRIVE LBG - Energimyndigheten godkänner stöd för LBG lastbilar

Energimyndigheten har nu muntligt meddelat att den ansökan om stöd för merkostnader vid inköp av LBG-fordon som skickades in före sommaren har godkänts! Samtliga 32 företag och totalt inköp av 159 stycken tunga lastbilar har därmed beviljats stöd om totalt drygt 29 mnkr.

Så fort det skriftliga beskedet kommer finns det mer information att läsa på DRIVE LBG hemsidan.

Här finns även information om en ny omgång för intresseanmälningar. Denna stänger den 30 september. Ta kontakt med projektledaren Johan Laurell för DRIVE LBG om du vill veta mer eller med oss på Biogas Syd. Kontaktuppgifter och blanketter för intresseanmälan finns på DRIVE LBG hemsidan.

Sprid gärna detta till företag som du kan tänka sig vara intresserat.

Publicerad:

Skriv en kommentar