Sök medel för projekt kring biodrivmedel för omställning av transportsektorn

Energimyndigheten har öppnat ny utlysning med inrikning omställningen av transportsektorn till förnybar energi. Stöd kan sökas till projekt för att utveckla och förbättra teknik för effektiv produktion av biodrivmedel.

Forskningsprojekt som analyserar eller utvecklar teknik kan få stöd

Projekt kan få stöd till att utveckla och förbättra teknik för effektiv produktion av biodrivmedel för transporter på väg, till sjöss och i luften. Utlysningen riktar sig till projekt inom följande forskningsområden:

  • Effektiva omvandlingsprocesser.
  • Systemfrågor och integrering.

Utlysningens omfattning är ca 450 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan är 10 september 2018.

Projektet kan starta tidigast 1 januari 2019.

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka stöd inom utlysningen.

Läs hela utlysningen här http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/biodrivmedel-for-omstallning-av-transportsektorn/

Publicerad:

Skriv en kommentar