Slutkonferensen för projektet BIOGASSYS spred skånska erfarenheter

Den 21 – 22:a april hölls slutkonferensen för LIFE + -projektet BIOGASSYS tillsammans med projektet Bucefalos. Ett hundratal besökare från olika europeiska länder samlades för en heldagskonferens och en dags studiebesök för att sprida projektens erfarenheter och nyheter kring vad som görs i Skåne.

Mer information och presentationer från dagen finns på projektets hemsida: www.biogassys.se.

Publicerad:

Skriv en kommentar