Skattebefrielsen för biogas förlängd till 2020

Den svenska skattebefrielsen av biogas har nu godkänts av den Europeiska kommissionen t.o.m. utgången av 2020. Skattebefrielse eller skattelättnad av andra hållbara biodrivmedel än biogas har godkänts t.o.m. utgången av 2018.

Mer information på regeringens hemsida:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/forlangda-statsstodsgodkannanden-for-skattebefrielse-av-biodrivmedel/

Publicerad:

Skriv en kommentar