Skånska politiker pratar om biogas i lokala kretslopp

Den 7 april samlade Biogas Syd, tillsammans med miljöförvaltningen i Helsingborg stad skånska kommun- och regionpolitiker för att prata om biogas i lokala kretslopp. Intressanta bidrag från SöderåsenBioparks, Gasum och Sotenäs Symbioscentrum samt en överblick på styrmedelsfrågor gav gott om inspiration och information. En eftermiddag med engagerade samtal och trevligt mingel. Det här gör vi om!

Biogas Syd och miljöförvaltningen i Helsingborgs stad bjöd in skånska kommun- och regionpolitiker till ett dialogmöte om biogas och biogödsel.

Skåne är Sveriges ledande biogaslän i kraft av mycket jordbruk och livsmedelsproduktion. Potentialen att öka biogasproduktionen är stor! Och det kunde inte vara mer angelägen att prata om inhemsk energiproduktion och biogödsel än idag – det märktes tydligt på deltagarnas engagemang!

Fokus för mötet var lokala kretslopp där biogas och biogödsel samverkar med andra näringar. På så sätt bidrar man till resurseffektiva lösningar som minskar klimatpåverkan, ökar inhemsk energiförsörjning och främjar grön näringslivsutveckling.

Dialogen tog avstamp i verkliga exempel. Först ut var samarbetet och utvecklingsplaner för Söderåsens Bioenergi (Fredrin Åkesson, St1 biogas) och SöderåsensBiopark (Håkan Sandin) i nordvästra Skåne och EkoBalans (Gunnar Thelin). Fräs Annika Andersson, Gasum tog vid och berättade om samarbetet med Stora Enso i Nymölla, där restströmmar från pappersbruket blir flytande biogas. Dessutom fick vi en uppdatering om Gasums biogasprojekt i Hörby och Sjöbo. Sedan delade Stina Gottlieb från Sotenäs Symbioscentrum med sig av deras erfarenheter kring hur kommunen varit drivande i att bygga upp den resurssamverkan som finns idag.  För den som ville lära sig mer om RecoLab bjöds det på en guidad tur. Sist men inte minst gav Björn Fredriksson-Möller en kort överblick över aktuella styrmedelsfrågor för biogas.

Mötet syftades till inspiration och utbyte om möjligheter att utveckla biogas och biogödsel i lokala, hållbara kretslopp – och jag tror vi kan säga att det var precis vad det blev.

Stort tack till alla medverkande!

Här kan du ladda ner presentationerna från mötet

Fredrik Åkesson, St1 biogas: Söderåsens Bioenergi, 2022-04-07

Håkan Sandin, Bjuv SöderåsensBioparks, 2022-04-07

Gunnar Thelin, EkoBalans, 2022-04-07

Fräs Annika Andersson, Gasum: Biogasseminarium Skåne, 2022-04-07

Stina Gottlieb, Sotenäs Symbioscentrum, 2022-04-07

Björn Fredriksson-Möller, St1biogas: Styrmedelsuppdatering biogas, 2022-04-07

 

impressioner från mötet

Publicerad:

Skriv en kommentar