Skandinavisk samarbete för Biogas

Över 350 biogaseintresserade träffades i april i Fredrikstad i Norge för att delta i den Skandinaviska Biogaskonferensen 2018. Biogas Syd medverkade också i konferensen.

I april gick den skandinaviska biogaskonferensen i Norge av stapeln. Totalt samlades över 350 biogasintresserade deltagare från Danmark, Sverige och Norge. De kunde bland annat ta del av de senaste rönen inom forskning och utveckling kring biogas, och lyssna på allt från satsningar på marin transport till klimatsmarta lantbruk.
Biogas Syd medverkade på konferensen bl.a. genom att presentera projektets resultat för en skandinavisk biogasplattform, som skall fortsätta samarbetet efter att projektet avslutas under sommaren. Vi var även med som tjänstemannastöd för Petter Forkstam (Miljöpartiet, ordförande i klimatsamverkan Skåne och ledningsgruppen för Energikontoret Skåne). Petter representerade Skåne  i den politiska paneldebatten och i borgmästarmötet på konferensen. Han gav en tydlig bild om styrkorna och utmaningar för den skånska biogasen och behovet av ett gränsöverskridande samarbete. För mer information om konferensen gå in på Biogas2020 hemsidan, här

Publicerad:

Sidansvarig

Sabine Täuber

Skriv en kommentar