Samrådsmöte belyste biogasens möjligheter och utmaningar

Vårens samrådsmöte på Biogas Syd samlade ett fyrtiotal biogasintressenter från alla delar av biogasens värdekedja och innehöll inslag kring politiska styrmedel, byggandet av samverkansplattform mellan Sverige, Danmark och Norge, internationell utblick och det senaste om möjligheterna inom Klimatklivet. Det konstaterades att skattebefrielsen fortsatt är ett orosmoln för biogasaktörerna, trots förlängningen som godkändes innan årsskiftet. Att länder som Australien, Finland och USA ser en stor biogasutveckling för tillfället, där en del utbyggnad sker helt utan stöd. Att Klimatklivets första sökomgång var till stor del till biogasens fördel men tyvärr endast med ett fåtal beviljade ansökningar i Skåne.

Nedan finns presentationerna från förmiddagen:

Biogas2020

Publicerad:

Skriv en kommentar